Record details

Title
    Výsledky mikropaleontologického studia vrtů vyhloubených v rámci výzkumu sesuvů v magurském flyši : 25-23 Rožnov pod Radhoštěm, 25-24 Turzovka, 25-43 Púchov
Statement of responsibility
    Miroslav Bubík, Lilian Švábenická
Other titles
    Results of micropaleontological study of boreholes drilled for research of landslides in the Magura flysch
Author
    Bubík, Miroslav, 1962-
    Švábenická, Lilian
Language
    česky
Source title - serial
    Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku v roce 2005
Vol./nr.
    Roč. 13
Pages
    s. 36-40
Year
    2006
Notes
    3 tab.
    Anglické resumé
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: Geol. Výzk. Mor. Slez. v Roce 2005
Classfication no.
    551.7
    562/569
    912
Conspectus category
    55
    912
Subject group
    biostratigrafie
    flyšové pásmo Západních Karpat
    Foraminifera
    geologie regionální
    křída
    magurská skupina příkrovů flyšového pásma
    mapa geologická
    nannofosílie
    paleogén
    paleontologie
    profil geologický
    Radiolaria
    terciér
    vápnitost
    vrt
Geographical name
    Malá Bystřice (Vsetín, Vsetín)
    Morava (Česko)
    Nedašov (Zlín, Valašské Klobouky)
    Solanec pod Soláněm (Vsetín, Rožnov pod Radhoštěm)
    Velké Karlovice-Leskové (Vsetín, Vsetín)
Keyword
    25-23
    25-24
    25-43
    Flyši
    Magurském
    Mikropaleontologického
    Púchov
    Radhoštěm
    Rámci
    Rožnov
    Sesuvů
    Studia
    Turzovka
    Vrtů
    Vyhloubených
    Výsledky
    Výzkumu
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    18. 4. 2007
Import date
    8. 8. 2012