Record details

Title
    Výsledky mikropaleontologického studia vrtů vyhloubených v rámci výzkumu sesuvů v magurském flyši
Other titles
    Results of micropaleontological study of boreholes drilled for research of landslides in the Magura flysch
Author
    Bubík, Miroslav
    Švábenická, Lilian
Language
    česky
Publication type
    článek v periodiku
Source title - serial
    Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku v roce 2005
Vol./nr.
    Roč. 13, č. září
Pages
    5
Year
    2006
Thesaurus term
    Outer Flysch Carpathians, Cretaceous, Paleogene, biostratigraphy, Foraminifera, Radiolaria, calcareous nannofossils
Keyword
    Flyši
    Magurském
    Mikropaleontologického
    Rámci
    Sesuvů
    Studia
    Vrtů
    Vyhloubených
    Výsledky
    Výzkumu
Abstract (in czech)
   Průběžně jádrované vrty odvrtané v rámci výzkumu sesuvů v karpatském flyši byly využity k mikropaleontologickému studiu. Biostratigrafické výsledky z vrtů od Nedašova naznačují existenci dosud neznámé šupiny bystrické jednotky za čelem bělokarpatské. Biostratigrafické zóny aglutinovaných foraminifer ve vrtu Malá Bystřice 2 dokládají opakování eocenních vrstev následkem tektoniky nebo svahových pohybů. Ve vrtu Solanec 1 byly zjištěny v soláňském souvrství pyritizované radiolarie, dokládající zónu kyslíkového minima během sedimentace.
Abstract (in english)
   Results of micropaleontological study of boreholes drilled for research of landslides in the Magura flysch
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (RIV)
Source format
    R
Import date
    15. 10. 2014