Record details

Title
    Výsledky paleomagnetických výzkumů terciéru v mostecké části severočeské hnědouhelné pánve
Statement of responsibility
    Václav Bucha, Antonín Elznic, Josef Horáček, Miroslav Malkovský, Anna Pazderková
Other titles
    The results of paleomagnetic investigations of Tertiary in the Most part of the North-Bohemian brown coal basin
Author
    Bucha, Václav
    Elznic, Antonín
    Horáček, Josef
    Malkovský, Miroslav, 1927-
    Pazderková, Anna
Language
    česky
Source title - monograph
    1. celostátní konference Uhlonosné formace Československa
Pages
    s. 5
Subject group
    magnetostratigrafie
    paleomagnetismus
    pánev sedimentační
    severočeská pánev
    terciér
    uhelná sloj
Geographical name
    ČR-Čechy
    Libkovice (Most)
    Litvínov (Most)
Keyword
    části
    Hnědouhelné
    Mostecké
    Paleomagnetických
    Pánve
    Severočeské
    Terciéru
    Výsledky
    Výzkumů
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    28. 3. 2008
Import date
    8. 8. 2012