Record details

Title
    Výsledky petrofyzikálních rozborů z vrtů z oblasti Studienka
Statement of responsibility
    Marie Nosterská
Author
    Nosterská, Marie
Language
    česky
Source title - serial
    Zemní (zemný) plyn a nafta
Vol./nr.
    Roč. 35, č. 1
Pages
    s. 21-29
Year
    1990
Notes
    Zkr. název ser.: Zem. Plyn Nafta.
Subject group
    hustotní charakteristiky hornin
    měrný elektrický odpor hornin
    petrofyzika
    vídeňská pánev
Geographical name
    ČSFR-Slovensko
    Studienka
Keyword
    Oblasti
    Petrofyzikálních
    Rozborů
    Studienka
    Vrtů
    Výsledky
Abstract (in czech)
   Na vzorcích z hlubinných vrtů byl proveden základní komplex petrofyzikálních měření pro jednotlivé typy hornin (mineralogické hustoty, otevřené pórovitosti, propustnosti, rezistivity, rychlosti šíření podélných elastických vln). Grafické závislosti naměřených hodnot a hloubky odběru byly zpracovány počítačem.
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    7. 12. 2008
Import date
    8. 8. 2012