Record details

Title
    Výsledky petrologického výzkumu klastických sedimentů spodního karbonu ve vojenském výcvikovém prostoru Březina (střední Morava) (24-41, Vyškov; 24-23, Protivanov)
Statement of responsibility
    Jindřich Štelcl
Other titles
    Results of petrological research of clastic sediments of the Lower Carboniferous in the military training area at Březina (Central Moravia)
Author
    Štelcl, Jindřich
Language
    česky
Source title - serial
    Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku
Vol./nr.
    Roč. 2
Pages
    s. 73-75
Year
    1995
Notes
    1 diagr., 1 tab., 17 bibl.
    Zkr. název ser.: Geol. Výzk. Mor. Slez. v Roce 1994.
Subject group
    karbon-spodní
    moravský devon a spodní karbon
    sedimenty klastické
Geographical name
    Březina
    ČR-Morava
    Drahany
    Myslejovice
    Prostějovičky
    Starý Plumlov
    Vyškov
Keyword
    24-23
    24-41
    Březina
    Karbonu
    Klastických
    Morava
    Petrologického
    Prostoru
    Protivanov
    Sedimentů
    Spodního
    Střední
    Vojenském
    Výcvikovém
    Výsledky
    Vyškov
    Výzkumu
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    31. 3. 2008
Import date
    8. 8. 2012