Record details

Title
    Výsledky projektu "Stupeň postižení a obnova základních funkcí horninového prostředí sokolovsko-karlovarské sídelní aglomerace narušených těžbou a úpravou palivoenergetických a nerudních surovin" po druhém roce řešení : 11-21 Karlovy Vary, 11-14 Cheb, 11-23 Sokolov, 11-12 Kraslice
Statement of responsibility
    Josef Godány, Petr Hrazdíra, Petr Rambousek, Veronika Kopačková
Other titles
    The results of the project "Assessment of the Sokolov-Karlovy Vary area affected by the coal and industrial minerals mining and rehabilitation of its basic functions" after the second year of realization
Author
    Godány, Josef
    Hrazdíra, Petr
    Kopačková, Veronika
    Rambousek, Petr
Language
    česky
Source title - serial
    Zprávy o geologických výzkumech v roce 2005
Pages
    s. 69-71, Příl. 7
Year
    2006
Notes
    1 tab. v textu, 2 fot. v Příl. 7
    Anglické resumé
    il.
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: Zpr. geol. Výzk. v Roce 2005
Classfication no.
    504
    622
    622.3
    912
Conspectus category
    504
    622
    912
Subject group
    geologie environmentální
    geologie regionální
    karlovarský pluton
    kenozoické vulkanity Českého masivu
    kvartér Českého masivu
    ložiska nerud
    mapa geofaktorů životního prostředí
    mapa geologická
    plánování územní
    projekt
    rekultivace
    sanace dolu
    sokolovská pánev
    studie environmentálních vlivů
    těžba povrchová
    uhlí hnědé
    úpravnictví
    využití území
    zpracování dat
Subject category
    sana
Geographical name
    Čechy (Česko)
    Karlovy Vary-oblast (Česko)
    Sokolov-oblast (Česko)
Keyword
    11-12
    11-14
    11-21
    11-23
    Aglomerace
    Cheb
    Druhém
    Funkcí
    Horninového
    Karlovy
    Kraslice
    Narušených
    Nerudních
    Obnova
    Palivoenergetických
    Po
    Postižení
    Projektu
    Prostředí
    Roce
    řešení
    Sídelní
    Sokolov
    Sokolovsko-karlovarské
    Stupeň
    Surovin
    Těžbou
    úpravou
    Vary
    Výsledky
    Základních
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    23. 3. 2007
Import date
    8. 8. 2012