Record details

Title
    Výsledky radiouhlíkového datování holocenních fluviálních sedimentů ze severovýchodních Čech
Statement of responsibility
    Jan Šilar, Antonín Zeman
Other titles
    Results of radicarbon dating of Holocene fluvial sediments from northeastern Bohemia
Author
    Šilar, Jan
    Zeman, Antonín
Language
    česky
Source title - serial
    Věstník Ústředního ústavu geologického
Vol./nr.
    Roč. 64, č. 1
Pages
    s. 39-42
Year
    1989
Notes
    4 obr., 1 tab.
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: Věst. Ústř. Úst. geol.
Classfication no.
    550.4
Subject category
    fluviální sedimenty
    geochronologie
    holocén
    kvartér extraglaciálních oblastí
    nejmladší až současné pohyby
Geographical name
    ČSSR-Čechy
Keyword
    Čech
    Datování
    Fluviálních
    Holocenních
    Radiouhlíkového
    Sedimentů
    Severovýchodních
    Výsledky
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    16. 4. 2007
Import date
    8. 8. 2012