Record details

Title
    Výsledky srovnávacího studia durbachitických plutonitů Českého masivu, Vogéz a Schwarzwaldu
Statement of responsibility
    František V. Holub
Other titles
    Some results of comparative research of durbachitic plutonic rocks from the Bohemian Massif, the Vosges and the Black Forest (Schwarzwald)
Author
    Holub, František, 1949-
Language
    česky
Source title - serial
    Zprávy o geologických výzkumech v roce 2004
Pages
    s. 101-103
Year
    2005
Notes
    Anglické resumé
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: Zpr. geol. Výzk. v Roce 2004
Classfication no.
    55(1)
    552
Conspectus category
    552
Subject group
    chemismus hornin
    Český masiv
    durbachit
    geologie regionální
    horniny plutonické
    mapa geologická
    moldanubický pluton
    pluton
    původ plášťový
    složení draselné
    složení mafické
    středočeský pluton
    vrásnění variské
Geographical name
    Česká republika
    Francie-Alsace
    SRN-Baden-Württemberg
Keyword
    Českého
    Durbachitických
    Masivu
    Plutonitů
    Schwarzwaldu
    Srovnávacího
    Studia
    Vogéz
    Výsledky
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    12. 9. 2007
Import date
    8. 8. 2012