Record details

Title
    Výsledky strukturního studia kulmských sedimentů v okolí Suchdolu nad Odrou
Other titles
    Results of the structural study of the Culm sediments near Suchdol nad Odrou
Author
    Gilíková, Helena
    Havíř, Josef
Language
    česky
Publication type
    článek v periodiku
Source title - serial
    Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku v roce 2006
Vol./nr.
    Roč. 14, č. listopad
Pages
    4
Year
    2007
Thesaurus term
    Moravian-Silesian Palaeozoic, Variscan compressio, orientations of structures, folds
Keyword
    Kulmských
    Odrou
    Okolí
    Sedimentů
    Strukturního
    Studia
    Suchdolu
    Výsledky
Abstract (in czech)
   Ćlánek informuje o předběžných výsledcích strukturního studia kulmských sedimentů u Suchdola nad Odrou. Dominantním strukturním prvkem pozorovaným v tomto regionu jsou asymetrické tektonické vrásy řádově kilometrových rozměrů s vergencí k VJV. Tyto vrásy jsou součástí vrásovo-násunové stavby vyvinuté ve vhodní části Nízkého Jeseníku. Na několika lokalitách studovaného regionu byly studovány střižné struktury (duplexy, řádově decimetrové asymetrické vrásy, striace) spojené s vrásněním. Tyto struktury jsou známy také z dalších míst na východním okraji Nízkého Jeseníku. Na jedné lokalitě (G150, j. od Fulneku) byly nalezeny řádově decimetrové špičaté vrásy s převážně strmými vrásovými osamy. Jejich orientace se liší od charakteristické oientace struktur pozorovaných na ostatních lokalitách oklí Sucholu nad Odrou. Původ těcho špičatých vrás nebyl zatím spolehlivě objasněn.
Abstract (in english)
   Results of the structural study of the Culm sediments near Suchdol nad Odrou
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (RIV)
Source format
    R
Import date
    15. 10. 2014