Record details

Title
    Výsledky výzkumu hluboké stavby konvergentních okrajů litosférických desek a jejich využití pro rekonstrukci geologické historie
Statement of responsibility
    Václav Hanuš, Jiří Vaněk
Other titles
    Exploration of deep structure of convergent margins of lithospheric plates and their use for geologic reconstruction
Author
    Hanuš, Václav
    Vaněk, Jiří
Language
    česky
Source title - serial
    Bulletin České geologické společnosti
Vol./nr.
    Roč. 1, č. 1-2
Pages
    s. 7-8
Year
    1993
Notes
    10 bibl.
    Zkr. název ser.: Bull. Čes. geol. Společ.
Subject group
    globální tektonika
    hlubinná stavba
    litosféra
    plášť
    subdukce
    vulkanismus
Keyword
    Desek
    Geologické
    Historie
    Hluboké
    Konvergentních
    Litosférických
    Okrajů
    Rekonstrukci
    Stavby
    Výsledky
    Využití
    Výzkumu
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    30. 1. 2007
Import date
    8. 8. 2012