Record details

Title
    Výsledky výzkumu hranice křída/terciér v magurském flyši u Uzgruně
Other titles
    Results of the investigations at the Cretaceous/Tertiary boundary in the Magura Flysch near Uzgruň.
Author
    Adamová, Marie
    Bak, Marta
    Bubík, Miroslav
    Franců, Juraj
    Gedl, Przemyslaw
    Mikuláš, Radek
    Švábenická, Lilian
    Uchman, Alfred
Language
    česky
Publication type
    článek v periodiku
Source title - serial
    Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku v roce 2001
Vol./nr.
    Roč. 9
Year
    2002
Thesaurus term
    KT boundary, stratigraphy, Ir anomaly, extinction, palaenvironmental analysis, Outer Carpathian Flysch, Rača Unit
Keyword
    Flyši
    Hranice
    Křída/terciér
    Magurském
    Uzgruně
    Výsledky
    Výzkumu
Abstract (in czech)
   Hranice křída/terciér v hlubokovodních sedimentech magurského flyše na základě studia mikropaleontologie (foraminifery, radiolárie, nanofosilie, dinocysty), geochemie (Ir a organika) a sedimetologie.
Abstract (in english)
   Results of the investigations at the Cretaceous/Tertiary boundary in the Magura Flysch near Uzgruň.
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (RIV)
Source format
    R
Import date
    15. 10. 2014