Record details

Title
    Výsledky výzkumu nivy Labe u Kostelce nad Labem (12-22 Mělník, 12-24 Praha)
Statement of responsibility
    Eliška Růžičková, Antonín Zeman
Other titles
    Results of the flood plain investigation near Kostelec nad Labem
Author
    Růžičková, Eliška
    Zeman, Antonín
Language
    česky
Source title - serial
    Zprávy o geologických výzkumech v roce 1998
Pages
    s. 70-71
Year
    1999
Notes
    1 obr., 1 bibl.
    Zkr. název ser.: Zpr. geol. Výzk. v Roce 1998.
Subject group
    holocén
    kvartér Polabí
    neotektonika
    sedimentace fluviální
    záplavová niva
Geographical name
    ČR-Čechy
    Kostelec nad Labem (Mělník)
Keyword
    12-22
    12-24
    Kostelce
    Labe
    Labem
    Mělník
    Nivy
    Praha
    Výsledky
    Výzkumu
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    25. 1. 2008
Import date
    8. 8. 2012