Record details

Title
    Výsledky výzkumu nivy Labe u Kostelce nad Labem
Author
    Růžičková, Eliška
    Zeman, Antonín
Language
    česky
Publication type
    článek v odborném periodiku
Source title - serial
    Zprávy o geologických výzkumech
Vol./nr.
    Roč. 1998, -
Pages
    s. 70-71
Year
    1999
Notes
    Překlad názvu: Results of the flood plain investigation near Kostelec nad Labem
    Rozsah: 2 s.
Keyword
    Kostelce
    Labe
    Labem
    Nivy
    Výsledky
    Výzkumu
Contributor
    AV ČR Brno, Geologický ústav
Contributor code
    AV ČR, GLÚ
Source format
    U
Import date
    8. 8. 2012