Record details

Title
    Výsledky vrtu BJ-321 v Luhačovicích (25-34, Luhačovice)
Statement of responsibility
    Miroslav Bubík, Oldřich Krejčí, Lilian Švábenická
Other titles
    Results of the borehole BJ-321 Luhačovice (Moravia)
Author
    Bubík, Miroslav
    Krejčí, Oldřich, 1958-
    Švábenická, Lilian, 1953-
Language
    česky
Source title - serial
    Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku
Vol./nr.
    Roč. 2
Pages
    s. 19-21
Year
    1995
Notes
    1 obr., 7 bibl.
    Zkr. název ser.: Geol. Výzk. Mor. Slez. v Roce 1994.
Subject group
    eocén
    flyš
    flyšové pásmo Západních Karpat
    Foraminifera
    nanoplankton
    profil vrtný
    sedimenty klastické
Geographical name
    ČR-Morava
    Luhačovice
Keyword
    25-34
    BJ-321
    Luhačovice
    Luhačovicích
    Vrtu
    Výsledky
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    31. 3. 2008
Import date
    8. 8. 2012