Record details

Title
    Výsledky vyhladávacích geologickoprieskumných prác vo východnej časti rožňavského rudného poľa
Statement of responsibility
    Ivan Mesarčík, Arpád Abonyi
Author
    Abonyi, Arpád
    Mesarčík, Ivan
Language
    slovensky
Source title - serial
    Geologický průzkum
Vol./nr.
    Roč. 32, č. 1
Pages
    s. 10-13
Year
    1990
Notes
    Zkr. název ser.: Geol. Průzk.
Subject group
    geologie ložisek rud
    hloubka vzniku ložiska
    kategorie zásob
    průzkum ložiska
    rudy barevných kovů
    žíla
Geographical name
    ČSFR-Slovensko
    Rožňava
Keyword
    časti
    Geologickoprieskumných
    Poľa
    Prác
    Rožňavského
    Rudného
    Východnej
    Vyhladávacích
    Výsledky
Abstract (in czech)
   Sledovaná oblast je budována vulkanogenním komplexem porfyroidů a psamiticko-pelitickým souvrstvím. Nejpříznivějšími horninami pro vývoj žilných struktur jsou porfyroidy, fylity méně vhodné. Rudní žíly jsou převážně ložního typu. V podloží žíly Mária byly zjištěny dosud neznámé rudní žíly o mocnosti 0.3 - 2.2 m. Jsou tvořeny křemen-sideritovou žilovinou s vtroušeným pyritem, chalkopyritem, stříbronosným tetraedritem, a Pb-Bi-Sb sulfosolemi. Na dvou hlavních žilách byly spočítány zásoby: 4 680 tis. tun o kovnatosti 0,873 Cu; 0,578 Sb; 0,011 Mg; 185,9 g/t Ag.
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    7. 12. 2008
Import date
    8. 8. 2012