Record details

Title
    Výsledky základního geologického výzkumu a mapování 1:25 000 na listu 23-331 Veselí nad Lužnicí (23-33 Veselí nad Lužnicí)
Statement of responsibility
    Adolf Malecha, Jan Mašek
Other titles
    Results of the basic geological investigation and mapping 1:25 000 on the map sheet 22-331 Veslí nad Lužnicí
Author
    Malecha, Adolf
    Mašek, Jan
Language
    česky
Source title - serial
    Zprávy o geologických výzkumech v roce 1992
Pages
    s. 64-66
Year
    1993
Notes
    Zkr. název ser.: Zpr. geol. Výzk. v Roce 1992.
Subject group
    české moldanubikum
    geologie regionální
    křída-svrchní
    mapa geologická
    neogén
    nerostné suroviny
    třeboňská pánev
Geographical name
    ČR-Čechy
    Veselí nad Lužnicí
Keyword
    1:25
    23-33
    23-331
    000
    Geologického
    Listu
    Lužnicí
    Mapování
    Veselí
    Výsledky
    Výzkumu
    Základního
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    3. 3. 2008
Import date
    8. 8. 2012