Record details

Title
    Výsledky z overovania možnosti optimalizácie využitia podzemných vôd v niektorých pohoriach Západných Karpát
Statement of responsibility
    Viera Šalagová, Ivan Šalaga
Other titles
    Proving of possible optimal utilization of groundwaters in some mountain ranges of West Carpathians Mts.
Author
    Šalaga, Ivan
    Šalagová, Viera
Language
    česky
Source title - monograph
    Optimalizácia využitia puklinových a puklinovo-krasových vôd
Pages
    s. 35-44
Notes
    6 obr.
    Anglické resumé
    il.
    Obsahuje bibliografické odkazy
Classfication no.
    556
Conspectus category
    556
Keyword
    Karpát
    Možnosti
    Niektorých
    Optimalizácie
    Overovania
    Podzemných
    Pohoriach
    Vôd
    Výsledky
    Využitia
    Západných
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    21. 1. 2011
Import date
    8. 8. 2012