Record details

Title
    Výstup organických produktů zvětrávání ze skládek uhlí do půd
Statement of responsibility
    Vladimír Machovič, Jan Jehlička, Ondřej Urban, Jakub Hruška, Ivana Sýkorová, Lenka Borecká, Miroslava Novotná
Other titles
    Organic Products Liberated into Surface Waters during the Weathering of Stockpiled Lignite
Author
    Borecká, Lenka
    Hruška, Jakub
    Jehlička, Jan
    Machovič, Vladimír
    Novotná, Miroslava
    Sýkorová, Ivana, 1969-
    Urban, Ondřej
Language
    česky
Source title - serial
    Acta montana. Series AB
Vol./nr.
    Č. 7(113)
Pages
    s. 171-176
Year
    1999
Notes
    7 bibl.
    v témže svazku je anglická verze, vč.anglického resumé s.45
    Zkr. název ser.: Acta montana (Praha), Ser. AB
Subject group
    kladensko-rakovnická pánev
    odtok
    organická substance
    severočeská pánev
    skládka
    sorpce
    studie environmentálních vlivů
    uhlí bituminózní
    uhlí hnědé
    voda odpadní
    voda povrchová
    zvětrávání
Geographical name
    Bílina (Teplice)
    ČR-Čechy
    Kladno
Keyword
    Do
    Organických
    Produktů
    Půd
    Skládek
    Uhlí
    Výstup
    Zvětrávání
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    28. 3. 2008
Import date
    8. 8. 2012