Record details

Title
    Vývoj údolní nivy řeky Odry v ostravské pánvi
Statement of responsibility
    Tadeáš Czudek, Achim Hiller
Other titles
    Development of the Odra River floodplain in the Ostrava Basin
Author
    Czudek, Tadeáš
    Hiller, Achim
Language
    česky
Source title - serial
    Geografie - Sborník České geografické společnosti
Vol./nr.
    Roč. 106, č. 2
Pages
    s. 94-99
Year
    2001
Notes
    2 obr., 1 tab.
    Anglické resumé
    il.
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: Geogr. Sbor. Čes. geogr. Společ.
Classfication no.
    55(1)
    551.3
    551.4
Conspectus category
    55
Subject group
    datování C14
    dřevo fosilní
    historie
    holocén
    kvartér oblastí kontinentálního zalednění Českého masivu
    lidské aktivity
    ložisko štěrkopísku
    písek
    pleistocén-svrchní
    povodeň
    redepozice
    sedimentace fluviální
    subrecent
    štěrk
    záplavová niva
Geographical name
    Bohumín (Karviná, Bohumín)
    ČR-Morava
    Ostrava-Antošovice
    Ostrava-Koblov
    Vrbice (Karviná, Bohumín)
Keyword
    Nivy
    Odry
    Ostravské
    Pánvi
    řeky
    údolní
    Vývoj
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    21. 12. 2006
Import date
    8. 8. 2012