Record details

Title
    Vývoj údolní sítě v jižní části Moravského krasu (24-42 Vyškov)
Statement of responsibility
    Rudolf Musil
Other titles
    Development of the episodic stream valley in the southern part of the Moravian Karst
Author
    Musil, Rudolf, 1926-
Language
    česky
Source title - serial
    Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku
Vol./nr.
    Roč. 5
Pages
    s. 11-15
Year
    1998
Notes
    3 obr., 5 bibl.
    Zkr. název ser.: Geol. Výzk. Mor. Slez. v Roce 1997.
Subject group
    aluviální kužel
    hydrologie krasová
    kras
    kvartér
    kvartér Českého masivu
    neogén
    paleolimnologie
    ponor
    sedimentace fluviální
    údolí
    vodoteč
Geographical name
    ČR-Morava
    Hostěnice (Brno-venkov)
Keyword
    24-42
    části
    Jižní
    Krasu
    Moravského
    Sítě
    údolní
    Vyškov
    Vývoj
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    18. 2. 2008
Import date
    8. 8. 2012