Record details

Title
    Vývoj říční sítě Moravského krasu
Statement of responsibility
    Pavel Kalenda & Jaroslav Kučera & Pavol Mravec
Other titles
    Development of the river net in the Moravian Karst
Author
    Kalenda, Pavel
    Kučera, Jaroslav
    Mravec, Pavol
Language
    česky
Source title - serial
    Acta Musei Moraviae. Scientiae geologicae
Vol./nr.
    Roč. 90
Pages
    s. 171-189
Year
    2005
Notes
    5 obr., 7 diagr.
    Anglické resumé
    Bibliografie na s. 188-189
    il.
    Zkr. název ser.: Acta Mus. Morav., Sci. geol.
Classfication no.
    551.4
    551.8
Conspectus category
    55
    556
Subject group
    geologie dynamická
    geologie regionální
    horniny karbonátové
    hydrologie krasová
    jeskyně
    kras
    kvartér
    kvartér Českého masivu
    paleohydrologie
    paleokras
    paleoreliéf
    říční síť
    terciér
    údolí
Geographical name
    ČR-Morava
    Moravský kras
Keyword
    Krasu
    Moravského
    říční
    Sítě
    Vývoj
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    28. 3. 2008
Import date
    8. 8. 2012