Record details

Title
    Vývoj a aplikace programových extenzí ArcGIS pro účely strukturní a morfotektonické analýzy
Statement of responsibility
    Jan Jelínek, Jiří Ardielli, Jakub Jirka, Vlastimil Kajzar
Other titles
    Development and application of ArcGIS software extensions for utilization at structural and morphotectonic analyse
Author
    Ardielli, Jiří
    Jelínek, Jan
    Jirka, Jakub
    Kajzar, Vlastimil
Language
    česky
Source title - serial
    Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské-Technické univerzity Ostrava. Řada hornicko-geologická
Vol./nr.
    Roč. 51, č. 2
Pages
    s. 17-25
Year
    2005
Notes
    Anglické resumé
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: Sbor. věd. Prací Vys. Šk. báň.-Techn. Univ. Ostrava, Ř. horn.-geol.
Classfication no.
    551.2
    551.4
Conspectus category
    55
Subject group
    analýza statistická
    analýza tektonická
    databanka
    digitální simulace
    geomorfologie
    modelování
    moravskoslezská oblast
    morfostruktura
    neotektonika
    program počítačový
    silesikum
    systém GIS
    zóna zlomová
Geographical name
    Morava (Česko)
    Nízký Jeseník-oblast (Česko)
    Opava
Keyword
    Analýzy
    Aplikace
    ArcGIS
    Extenzí
    Morfotektonické
    Programových
    Strukturní
    účely
    Vývoj
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    11. 2. 2009
Import date
    8. 8. 2012