Record details

Title
    Vývoj cen vybraných nerudních surovin na světovém trhu
Statement of responsibility
    Jaroslav Podlešák
Other titles
    Development of prices of selected non-metallic raw materials on the world market. Symposium Mining town Příbram in science and technology, Section P: Conditions for exploitation of raw material deposits
Author
    Podlešák, Jaroslav
Language
    česky
Source title - monograph
    Hornická Příbram ve vědě a technice 1994, Sekce P: Podmínky využívání ložisek nerudních surovin
Pages
    s. 1-13
Notes
    7 obr., 7 tab.
Subject group
    ceny
    diatomit
    ekonomika surovin
    grafit
    kaolin
    ložisko bentonitu
    písek
    sádrovec
    těžba surovin
    zásoby
    živce
Geographical name
    Česká republika
    Svět
Keyword
    Cen
    Nerudních
    Surovin
    Světovém
    Trhu
    Vybraných
    Vývoj
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    21. 3. 2008
Import date
    8. 8. 2012