Record details

Title
    Vývoj chemického složení podzemní vody při jejím dlouhodobém a intenzívním čerpání ze střednoturonského kolektoru
Statement of responsibility
    Zdeněk Jezerský
Other titles
    Changes in chemistry of groundwater during its long-term intensive pumping from "Middle Turonian" reservoir
Author
    Jezerský, Zdeněk
Language
    česky
Source title - serial
    Vodní hospodářství a ochrana ovzduší
Vol./nr.
    Roč. 44, č. 1
Pages
    s. 2-6
Year
    1994
Notes
    1 obr., 6 tab.
    Anglické resumé
    il.
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: Vod. Hospod. Ochr. Ovzduší
Classfication no.
    556
Conspectus category
    556
Subject group
    čerpání
    česká křídová pánev
    hydrochemie
    hydrogeologie regionální
    kvalita vody
    monitoring
    povodí experimentální
    voda podzemní
    vodní zdroj
    zásoba vody
Geographical name
    Čechy (Česko)
    Liběchovka (Česko)
    Nedamov (Česká Lípa, Česká Lípa)
Keyword
    Chemického
    čerpání
    Dlouhodobém
    Intenzívním
    Kolektoru
    Podzemní
    Složení
    Střednoturonského
    Vody
    Vývoj
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    8. 12. 2009
Import date
    8. 8. 2012