Record details

Title
    Vývoj depozice síry a dusíku v síti malých povodí GEOMON
Other titles
    Development of sulphur and nitrogen deposition in the GEOMON network
Author
    Fottová, Daniela
Language
    česky
Publication type
    článek ve sborníku
Source title - monograph
    Ovzduší 2001
Notes
    Akce: 2001 ; Brno
Thesaurus term
    mass element fluxes, deposition, small catchment, monitoring, critical load
Keyword
    Depozice
    Dusíku
    GEOMON
    Malých
    Povodí
    Síry
    Síti
    Vývoj
Abstract (in czech)
   Hodnoceny jsou výsledky za hydrologický rok 2000 a zároveň celé dosavadní sedmileté období let 1994 až 2000. V síti 14 malých lesních povodí GEOMON byly sledovány toky ekologicky významných složek srážkamina volné ploše, pod korunami stromů a dále odtok z povodí. Výsledná bilance v případě kladné hodnoty vypovídá o akumulaci dané složky, záporná hodnota pak svědčí o jejím vyplavování z povodí. Hlavním zjištěnímje skutečnost, že zatímco depozice síry klesla zejména v souvislosti s odsiřovacím programem realizovaným v letech 1997 a 1998, depozice dusíku (zejména podkorunová) vzrostla pravděpodobně v důsledku nárůstu dopravy,plynofikace a zřejmě i zhoršeného stavu lesů neschpných čerpat dusík jako živinu.
Abstract (in english)
   Development of sulphur and nitrogen deposition in the GEOMON network
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (RIV)
Source format
    R
Import date
    15. 10. 2014