Record details

Title
    Vývoj dolin v južnej části Malých Karpát (venované pamiatke prof. RNDr. M.Lukniša, DrSc.)
Statement of responsibility
    Ján Urbánek
Other titles
    Development of Valleys in the Southern Part of the Little Carpathians
Author
    Urbánek, Ján
Language
    slovensky
Source title - serial
    Geografický časopis
Vol./nr.
    Roč. 44, č. 2
Pages
    s. 162-173
Year
    1992
Notes
    5 obr.,20 bibl.
    Anglické resumé
    Zkr. název ser.: Geogr. Čas.
Subject group
    eroze
    geomorfologie regionální
    historie geologie
    reliéf
    tvary geomorfologické
Subject category
    vývoj údolí
Geographical name
    ČSFR-Slovensko
    Malé Karpaty
Keyword
    části
    Dolin
    DrSc
    Južnej
    Karpát
    Malých
    M.Lukniša
    Pamiatke
    Prof
    RNDr
    Venované
    Vývoj
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    28. 3. 2008
Import date
    8. 8. 2012