Record details

Title
    Vývoj jižního údolního svahu Litavy mezi Brankovicemi a Nesovicemi ve Středomoravských Karpatech
Statement of responsibility
    Tadeáš Czudek
Other titles
    Development of the southern slope of the Litava River between the villages Brankovice and Nesovice in the Central-Moravian Carpathians
Author
    Czudek, Tadeáš
Language
    česky
Source title - serial
    Acta Musei Moraviae, Scientiae naturales (Časopis Moravského muzea, Vědy přírodní)
Vol./nr.
    Roč. 79, č. 1-2
Pages
    s. 43-49
Year
    1994
Notes
    1 obr., 3 diagr., 11 bibl.
    Anglické resumé
    Zkr. název ser.: Acta Mus. Morav., Sci. natur. (Čas. Morav. Muz., Vědy přír.)
Subject group
    flyšové pásmo Západních Karpat
    geomorfologie akumulačních oblastí
    kvartér extraglaciálních oblastí
    sedimentace fluviální
    sedimentační dynamika
    sedimenty deluviofluviální
    tvary geomorfologické
Subject category
    terasy
    údolí
Geographical name
    Brankovice (Vyškov)
    ČR-Morava
    Nesovice (Vyškov)
Keyword
    Brankovicemi
    Jižního
    Karpatech
    Litavy
    Nesovicemi
    Středomoravských
    Svahu
    údolního
    Vývoj
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    25. 6. 2008
Import date
    8. 8. 2012