Record details

Title
    Vývoj konjunktury vybraných netradičních surovin v letech 1987-1988
Statement of responsibility
    Emil Roos, Danica Pražáková, Tomáš Jarchovský
Other titles
    Economic activity development of selected non-traditional materials in 1987-1988
Author
    Jarchovský, Tomáš
    Pražáková, Danica
    Roos, Emil
Language
    česky
Source title - serial
    Zprávy o geologických výzkumech v roce 1989
Pages
    s. 148-151
Year
    1991
Notes
    Zkr. název ser.: Zpr. geol. Výzk. v Roce 1989.
Subject group
    ekonomika surovin
    netradiční suroviny
    rudy Li
    rudy Sn
    suroviny netradiční
    suroviny vzácných zemin
    suroviny Zr
Geographical name
    ČSFR-Čechy
    ČSFR-Morava
Keyword
    1987-1988
    Konjunktury
    Letech
    Netradičních
    Surovin
    Vybraných
    Vývoj
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    5. 3. 2008
Import date
    8. 8. 2012