Record details

Title
    Vývoj krajiny v českém středním Polabí v pozdním glaciálu a holocénu
Other titles
    Landscape development in the Labe River floodplain in the Late Glacial and Holocene - Central Bohemia
Author
    Břízová, Eva
Language
    česky
Publication type
    článek ve sborníku
Source title - monograph
    Říční krajina. Sborník příspěvků z konference Olomouc 2004
Notes
    Akce: 2004 ; Olomouc
Thesaurus term
    palynology, Labe River floodplain, oxbow-lakes, Quaternary sediments, climate, radiocarbon dating, stratigraphy, Late Glacial, Holocene, Central Bohemia, geology, geomorphology
Keyword
    českém
    Glaciálu
    Holocénu
    Krajiny
    Polabí
    Pozdním
    Středním
    Vývoj
Abstract (in czech)
   Labe je důležitým faktorem ve vývoji vegetační pokrývky ve středních Čechách v pozdním glaciálu a holocénu. Pylová analýza sedimentů paleomeandrů Labe podává ucelený pohled na historii vývoje vegetace i pro ostatní přírodovědné discipliny.
Abstract (in english)
   Landscape development in the Labe River floodplain in the Late Glacial and Holocene - Central Bohemia
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (RIV)
Source format
    R
Import date
    15. 10. 2014