Record details

Title
    Vývoj kvartérních říčních akumulačních teras ve vztahu ke zdvihu centrální části Českého masivu
Other titles
    Evolution of Quaternary river terraces related to the uplift of the central part of the Bohemian Massif