Record details

Title
    Vývoj labské nivy u Staré Boleslavi v minulosti
Other titles
    Development of the Labe River floodplain near Stará Boleslav in the past
Author
    Břízová, Eva
Language
    česky
Publication type
    článek ve sborníku
Source title - monograph
    Niva z multidisciplinárního pohledu IV
Notes
    Akce: 2001 ; Geotest Brno
Thesaurus term
    Labe River, floodplain, Stará Boleslav, oxbow-lake sediments, Bohemia, Late Glacial, Holocene, pollen analyses
Keyword
    Boleslavi
    Labské
    Minulosti
    Nivy
    Staré
    Vývoj
Abstract (in czech)
   Labe bylo důležitým faktorem ve vývoji přírody a vegetačním pokryvu středních Čech v pozdním glaciálu a v holocénu. Palynologická studia a jejich srovnání s radiokarbonovým datovánín odhalilo komplikované podmínky při vzniku meandru.
Abstract (in english)
   Development of the Labe River floodplain near Stará Boleslav in the past
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (RIV)
Source format
    R
Import date
    15. 10. 2014