Record details

Title
    Vývoj mohelnického souvrství mezi Městečkem Trnávkou a Mírovem (24-21 Jevíčko, 14-43 Mohelnice)
Statement of responsibility
    Jan Zapletal
Other titles
    Development of the Mohelnice Formation from Městečko Trnávka and Mírov (Drahany Upland)
Author
    Zapletal, Jan
Language
    česky
Source title - serial
    Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku
Vol./nr.
    Roč. 1
Pages
    s. 67-68
Year
    1994
Notes
    5 bibl.
    Zkr. název ser.: Geol. Výzk. Mor. Slez. v Roce 1993
Subject group
    flyš
    moravský devon a spodní karbon
    sedimentologie
    sedimenty klastické
Subject category
    konglomeráty
Geographical name
    ČR-Morava
    Městečko Trnávka
    Mírov (u Mohelnice)
Keyword
    14-43
    24-21
    Jevíčko
    Městečkem
    Mírovem
    Mohelnice
    Mohelnického
    Souvrství
    Trnávkou
    Vývoj
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    31. 3. 2008
Import date
    8. 8. 2012