Record details

Title
    Vývoj nástrojů automatického vymezování údolní nivy na základě DMR a jeho aplikace v povodí Opavy
Author
    Hartvich, Filip
    Jedlička, J.
Language
    česky
Publication type
    část monografie (kapitola)
Source title - monograph
    Údolní niva jako prostor ovlivňující průběh a následky povodní
Pages
    S. 46-57
Notes
    Projekt: SM/2/57/05, MZP, CZ
    Překlad názvu: The development of the tools for the automated delineation of the floodplain based on DEM and their application in the Opava basin
    Rozsah: 12 s.82009278
    výzk. záměr MSM0021620831
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30460519
Subject category
    DEM
    GIS
    Opava basin
Keyword
    Aplikace
    Automatického
    DMR
    Nástrojů
    Nivy
    Opavy
    Povodí
    údolní
    Vymezování
    Vývoj
    Základě
Abstract (in czech)
   Tato kapitola se zabývá možnostmi vymezování údolní nivy na základě digitálních modelů reliéfu v prostředí GIS. Hlavním cílem bylo přiblížení vymezovacího procesu realitě zavedením proměnných hodnot šířky potenciální nivy (bufferu) a relativní výšky nivy nad vodním tokem.
Abstract (in english)
   This chapter deals with the possibilities of the floodplain delineation based on the DEMs in GIS. The main goal is to appproximate the delineation procedure to the real world by introducing the progressive change of the parameters - the floodplain width and relative height above the river.
Contributor
    AV ČR Brno, Ústav struktury minerálů a hornin
Contributor code
    AV ČR, ÚSMH
Source format
    U
Import date
    8. 8. 2012