Record details

Title
    Vývoj názorů na klasifikaci cyklomyárních měkkýšů (Mollusca, Monoplacophora)
Statement of responsibility
    Radvan Horný
Other titles
    Problems of classification of the cyclomyan moluscs (Mollusca, Monoplacophora) - a historical review
Author
    Horný, Radvan
Language
    česky
Source title - serial
    Časopis Národního muzea v Praze. Řada přírodovědná
Vol./nr.
    Roč. 157, č. 1-4
Pages
    s. 13-32
Year
    1988
Notes
    22 obr.
    Zkr. název ser.: Čas. Nár. Muz. (Praha), Ř. přírodověd.
Subject group
    ekologie
    exobioglyfy
    fylogeneze
    klasifikace
    Mollusca
    Monoplacophora
    popis organismu
Geographical name
    svět
Keyword
    Cyklomyárních
    Klasifikaci
    Měkkýšů
    Mollusca
    Monoplacophora
    Názorů
    Vývoj
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    5. 3. 2008
Import date
    8. 8. 2012