Record details

Title
    Vývoj režimu podzemní vody ve výsypkách centrální části SHP
Statement of responsibility
    Jana Kohoutová, Jiří Milič
Other titles
    Development of groundwater regime in the dumps of central part SHP
Author
    Kohoutová, Jana
    Milič, Jiří
Language
    česky
Source title - serial
    Zpravodaj SHD
Vol./nr.
    Č. 3
Pages
    s. 70-79
Year
    1992
Notes
    1 bibl.
    Anglické, německé a ruské resumé
    Zkr. název ser.: Zprav. SHD.
Subject group
    hydrodynamika
    hydrogeologie ložisek nerostných surovin
    ložiska pevných paliv
    pozorování režimní
    severočeská pánev
    těžba povrchová
    uhlí hnědé
    voda podzemní
    změny přírodního prostředí těžbou
Subject category
    výsypky
Geographical name
    Čepirohy
    ČR-Čechy
    Malé Březno
    Střimice
    Velebudice
Keyword
    Centrální
    části
    Podzemní
    Režimu
    SHP
    Vody
    Výsypkách
    Vývoj
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    16. 7. 2008
Import date
    8. 8. 2012