Record details

Title
    Vývoj reliéfu stratovulkánu Casita, Nikaragua
Other titles
    Development of the Casita stratovolcano relief, Nicaragua
Author
    Šebesta, Jiří
Language
    česky
Publication type
    článek v periodiku
Source title - serial
    Zprávy o geologických výzkumech v roce 1999
Vol./nr.
    Č. podzim
Pages
    3
Year
    2000
Thesaurus term
    Stratovolcano,Earthflow,Tectonic predisposition of the relief,Erosion,Fumarole,Volcanic fluvitile plain
Keyword
    Casita
    Nikaragua
    Reliéfu
    Stratovulkánu
    Vývoj
Abstract (in czech)
   Vulkanická skupina stratovulkánu Casita je součástí nikaraguiského vulkanického pásu. Je to nečinný vulkán, pouze s několika fumarolovými poli. Vulkano-tektonický a exogenní vývoj oblasti je komplikovaný z důvodu jeho polycyklického modelu.
Abstract (in english)
   Development of the Casita stratovolcano relief, Nicaragua
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (RIV)
Source format
    R
Import date
    15. 10. 2014