Record details

Title
    Vývoj riečnej nivy Dudváhu na príklade analýzy mäkkýšov (Mollusca) a palynomorf
Author
    Břízová, Eva
    Čejka, Tomáš
    Pišút, Peter
Publication type
    abstrakt
Source title - monograph
    8.paleontologická konferencia, zborník abstraktov
Pages
    2
Keyword
    Analýzy
    Dudváhu
    Mäkkýšov
    Mollusca
    Nivy
    Palynomorf
    Príklade
    Riečnej
    Vývoj
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (RIV)
Source format
    R
Import date
    15. 10. 2014