Record details

Title
    Vývoj sedimentů karbonského akrečního klínu moravskoslezské pánve
Author
    Kumpera, O.
    Martinec, Petr
Language
    česky
Publication type
    konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Source title - monograph
    Sborník referátů 1. česko-polské konference o sedimentologii karbonu hornoslezské pánve
Pages
    s. 125-166
Keyword
    Akrečního
    Karbonského
    Klínu
    Moravskoslezské
    Pánve
    Sedimentů
    Vývoj
Contributor
    AV ČR Brno, Ústav geoniky
Contributor code
    AV ČR, ÚG
Source format
    U
Import date
    8. 8. 2012