Record details

Title
    Vývoj služeb v malých moravských městech po roce 1990
Author
    Kallabová, Eva
    Vaishar, Antonín
Language
    česky
Publication type
    článek v odborném periodiku
Source title - serial
    Geografie. Sborník české geografické společnosti
Vol./nr.
    Roč. 106, č. 4
Pages
    s. 251-269
Year
    2001
Notes
    Překlad názvu: The development of services in small Moravian towns after the year 1990
    Rozsah: 18 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z3086906
Subject category
    geography
    Moravia
    services
Keyword
    1990
    Malých
    Městech
    Moravských
    Po
    Roce
    Služeb
    Vývoj
Contributor
    AV ČR Brno, Ústav geoniky
Contributor code
    AV ČR, ÚG
Source format
    U
Import date
    8. 8. 2012