Record details

Title
    Vývoj světových cen uhlí
Statement of responsibility
    Miloš Šajtr
Other titles
    The development of world coal prices
Author
    Šajtr, Miloš
Language
    česky
Source title - serial
    Uhlí-Rudy-Geologický průzkum
Vol./nr.
    Roč. 1, č. 8
Pages
    s. 289-291
Year
    1994
Notes
    3 tab.
    Zkr. název ser.: Uhlí-Rudy-Geol. Průzk.
Subject group
    ceny
    ekonomika surovin
    uhlí
Keyword
    Cen
    Světových
    Uhlí
    Vývoj
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    28. 3. 2008
Import date
    8. 8. 2012