Record details

Title
    Vývoj uhelné hmoty ve sloji čís. 29 na Dole J. Fučík (Václav)-OKR
Statement of responsibility
    Petr Dvořák
Other titles
    The Development of Coal Matter in the Seam No.29 in the Fučík Mine (Václav)
Author
    Dvořák, Petr
Language
    česky
Source title - monograph
    Mezinárodní vědecká konference pořádaná k 50. výročí přemístění VŠB-TU do Ostravy: sborník abstraktů: Sekce 3 - Geologie
Pages
    s. 29
Notes
    Anglické resumé
Subject group
    hornoslezská pánev
    sedimentologie
    uhelná sloj
    uhlí černé
Subject category
    petrologie uhelná
    prouhelnění
Geographical name
    ČR-Morava
Keyword
    29
    čís
    Dole
    Fučík
    Hmoty
    Sloji
    Uhelné
    Václav)-OKR
    Vývoj
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    31. 7. 2008
Import date
    8. 8. 2012