Record details

Title
    Vývoj vegetace a synatropizace krajiny středních Čech v mladší polovině holocénu (první výsledky postdoktorandského projektu GA ČR)
Statement of responsibility
    Petr Pokorný
Author
    Pokorný, Petr
Language
    česky
Source title - monograph
    Kvartér 2001, 7. pracovní seminář: sborník abstraktů
Pages
    s. [10]
Subject group
    ekologie krajinná
    historie
    holocén
    kvartér Polabí
    kvartér pražské plošiny
    lidské aktivity
    nížina
    vegetace
Geographical name
    ČR-Čechy
Keyword
    Čech
    ČR
    GA
    Holocénu
    Krajiny
    Mladší
    Polovině
    Postdoktorandského
    Projektu
    První
    Středních
    Synatropizace
    Vegetace
    Výsledky
    Vývoj
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    3. 9. 2007
Import date
    8. 8. 2012