Record details

Title
    Vývoj vyšších rostlin
Other titles
    Evolution of Embryophytes
Author
    Kvaček, Zlatko
Language
    česky
Publication type
    část monografie (kapitola)
Year
    2003
Source title - monograph
    Nový přehled biologie
Thesaurus term
    botany
    Embryophytes
    Evolution
    palaeobotany
Keyword
    Rostlin
    Vyšších
    Vývoj
Abstract (in czech)
   Přehled vývoje vyších rostlin
Abstract (in english)
   Evolution of Embryophytes - overview
Contributor
    UK Praha, Přírodovědecká fakulta
Contributor code
    UK, PřF
Source format
    R
Import date
    8. 8. 2012