Record details

Title
    Vývoj vysokotlakého tavení: výsledek experimentu aplikovaného na felsický granulit Kutnohorského krystalinika
Author
    Faryad, Shah
    Nahodilová, Radmila
    Tropper, Peter
Publication type
    abstrakt
Source title - monograph
    Sborník abstrakt a exkurzní průvodce 3.Sjezdu České geol. spol
Pages
    1
Keyword
    Aplikovaného
    Experimentu
    Felsický
    Granulit
    Krystalinika
    Kutnohorského
    Tavení
    Výsledek
    Vysokotlakého
    Vývoj
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (RIV)
Source format
    R
Import date
    15. 10. 2014