Record details

Title
    Vývoj vzájemných vztahů mafických a granitických magmat při kontaktu středočeského plutonického komplexu s barrandienskou oblastí na Příbramsku
Statement of responsibility
    František V. Holub, Milan Lantora
Other titles
    Mutual relations of mafic and granitic magmas at the contact
Author
    Holub, František V.
    Lantora, Milan
Language
    česky
Source title - monograph
    Sborník II. semináře České tektonické skupiny
Pages
    s. 25-27
Notes
    6 bibl.
Subject group
    Barrandien
    granitizace
    magma acidní
    magma bazické
    magmatismus
    petrogeneze
    pluton
    středočeský pluton
    xenolit
Geographical name
    ČR-Čechy
    Příbram
Keyword
    Barrandienskou
    Granitických
    Komplexu
    Kontaktu
    Mafických
    Magmat
    Oblastí
    Plutonického
    Příbramsku
    Středočeského
    Vývoj
    Vzájemných
    Vztahů
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    5. 12. 2007
Import date
    8. 8. 2012