Record details

Title
    Vývoj zemské kůry v západní části Čech během proterozoika a paleozoika
Author
    Vrána, Stanislav
Publication type
    abstrakt
Source title - monograph
    Přehled výsledků geologických prací na ochranu horninového prostředí v roce 1998
Pages
    1
Keyword
    části
    Čech
    Kůry
    Paleozoika
    Proterozoika
    Vývoj
    Západní
    Zemské
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (RIV)
Source format
    R
Import date
    15. 10. 2014