Record details

Title
    Vývoz nerostných surovin z České republiky v posledních letech a možnosti jeho omezování
Statement of responsibility
    Josef Janda
Other titles
    Export of raw materials from the Czech Republic in last years and its possible limitation. Symposium Mining town Příbram in science and technology, Section P: Conditions for exploitation of raw material deposits
Author
    Janda, Josef
Language
    česky
Source title - monograph
    Hornická Příbram ve vědě a technice 1994, Sekce P: Podmínky využívání ložisek nerudních surovin
Pages
    s. 1-14
Notes
    5 tab.
Subject group
    České středohoří
    ekonomika surovin
    kaolin
    legislativa
    ochrana přírody
    písek
    suroviny stavebního průmyslu
    těžba surovin
    uhlí
    vápenec
    životní prostředí
Geographical name
    Česká republika
    Evropa střední
Keyword
    České
    Letech
    Možnosti
    Nerostných
    Omezování
    Posledních
    Republiky
    Surovin
    Vývoz
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    28. 3. 2008
Import date
    8. 8. 2012