Record details

Title
    Výzkum údolní nivy Jizery v okolí Benátek nad Jizerou (Research of the Jizera River floodplain in the surroundings of Benátky n. Jizerou)
Other titles
    Research of the Jizera floodplain in the surrounding of Benátky nad Jizerou
Author
    Břízová, Eva
    Havlíček, Pavel
    Marek, Jiří
Language
    česky
Publication type
    článek v periodiku
Source title - serial
    Zprávy o geologických výzkumech v roce 2005
Vol./nr.
    Č. podzim
Pages
    3
Year
    2006
Thesaurus term
    Quaternary (Late Cenozoic), Holocene, fluvial sediments, Radiocarbon dating
Keyword
    Benátek
    Benátky
    Floodplain
    Jizera
    Jizerou
    Jizery
    Nivy
    Okolí
    Research
    River
    Surroundings
    údolní
    Výzkum
Abstract (in czech)
   Při geologickém výzkumu eokologické zátěže a geologickém mapování okolí Benátek nad Jizerou v rámci mapování listu Sojovice 13-113, byly zjištěny antropogenní a fluviální holocenní sedimenty.(4420 BP až 1460 BP).Uniklé ropné látky a chlorované uhlovodíky ohrožují podzemní vodu - plán asanace.
Abstract (in english)
   Research of the Jizera floodplain in the surrounding of Benátky nad Jizerou
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (RIV)
Source format
    R
Import date
    15. 10. 2014