Record details

Title
    Výzkum údolní nivy Jizery v okolí Benátek nad Jizerou : 13-11 Benátky nad Jizerou
Statement of responsibility
    Pavel Havlíček, Jiří Marek, Eva Břízová
Other titles
    Research of the Jizera River floodplain in the surroundings of Benátky nad Jizerou
Author
    Břízová, Eva
    Havlíček, Pavel, 1944-
    Marek, Jiří
Language
    česky
Source title - serial
    Zprávy o geologických výzkumech v roce 2005
Pages
    s. 73-75
Year
    2006
Notes
    Anglické resumé
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: Zpr. geol. Výzk. v Roce 2005
Classfication no.
    504.05
    55(1)
    552
    912
Conspectus category
    504
    55
    912
Subject group
    aluvium
    datování C14
    geologie regionální
    holocén
    kvartér
    kvartér Českého masivu
    látky znečišťující
    lidské aktivity
    mapa geologická
    ochrana podzemní vody
    rekultivace
    sedimentace fluviální
    voda kontaminovaná
    vodní zdroj
    záplavová niva
    znečištění
Geographical name
    Benátky nad Jizerou (Mladá Boleslav, Mladá Boleslav)
    Čechy (Česko)
Keyword
    13-11
    Benátek
    Benátky
    Jizerou
    Jizery
    Nivy
    Okolí
    údolní
    Výzkum
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    29. 1. 2008
Import date
    8. 8. 2012