Record details

Title
    Výzkum čištění důlních a odpadních vod ČSUP v období 1970-88. část 1
Statement of responsibility
    Petr Anděl
Author
    Anděl, Petr
Language
    česky
Source title - serial
    Geologie a hydrometalurgie uranu
Vol./nr.
    Roč. 13, č. 3
Pages
    s. 56-92
Year
    1989
Notes
    Zkr. název ser.: Geol. Hydrometalurg. Uranu
Subject group
    biosorbce
    důlní vody
    ionexy
    odpadní vody
    Ra (radium - 88)
    technologické schéma
    U (uran - 92)
Geographical name
    ČSFR-Čechy
Keyword
    1970-88
    čištění
    ČSUP
    Důlních
    Období
    Odpadních
    Vod
    Výzkum
Abstract (in czech)
   Příspěvek podává přehled o výsledcích výzkumu čištění důlních a odpadních vod Československého uranového průzkumu za období 1970 - 1988. V předložené první části jsou probírány technologické operace k odstranění nerozpuštěných látek z výstupních vod a využívané intenzifikační faktory. Jsou uvedeny požadavky na kvalitu vstupních a výstupních vod.
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    7. 12. 2008
Import date
    8. 8. 2012